Regulamin Sklepu

§ 1

 1. Regulamin dotyczy sklepu internetowego w domenie http://againstgravity.pl/sklep do którego prawa przysługują Sprzedawcy, w którym Sprzedawca oferuje Produkty
 2. Sprzedawca – spółka Against Gravity  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (00-515) Warszawie przy ul. Bukowińskiej 26C pok. 12, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000199919, NIP: 526-27-57-178
 3. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę za pośrednictwem Serwisu; Kupujący będący osobą fizyczną zawierający umowę sprzedaży musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. Produkty – towary oferowane w Serwisie przez Sprzedawcę;
 5. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu
 6. Regulamin – niniejszy regulamin.

§ 2

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego Against Gravity wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§ 3

 1. Złożenie zamówienia nie wymaga założenia konta w Serwisie. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji, wybór liczby egzemplarzy i kliknięcie znaku „kupuję”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
 2. Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie Against Gravity bez dodatkowej opłaty.
 3. Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.
 4. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail potwierdzający przyjęcie zamówienia. 
 5. W zależności od wybranej formy płatności i sposobu wysyłki czas realizacji zamówienia może wynieść do 7 dni roboczych.

§ 4

 1. Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
 2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu,  Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a Against Gravity zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.

§ 5

 1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
 2. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek Against Gravity, który pokrywa związane z tym koszty.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, Against Gravity zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
 4. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, Against Gravity informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi Against Gravity.

§6

Against Gravity Sp. z o. o. przetwarza dane osobowe i wrażliwe w oparciu o przepisy prawa, m.in.

Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926   – tekst jednolity)

 

 

 

 

 

 

ZamknijStrona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Regulaminem sklepu. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.